ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://vydymonevydymo.in.ua/. Цей Договір адресований фізичним особам та/або платникам єдиного податку – юридичним особам або фізичним особам-підприємцям (надалі – «Покупець»), які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору .

Шляхом укладення цього Договору Покупець приймає і надає повну та безумовну згоду з умовами Публічного Договору (оферти) без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована фізичним особам та платникам єдиного податку – юридичним особам або фізичним особам-підприємцям, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
  2. Інтернет-магазин (далі – «Сайт») – сайт Продавця за адресою https://vydymonevydymo.in.ua/, створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 
  3. Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на Сайті та поміщений у розділ «Кошик», або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
  4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на Сайті або платник єдиного податку – юридична особа чи фізична особа-підприємець. 
  5. Продавець – ФОП Паславський Андрій Олександрович (ідентифікаційний код 3393803613), який зареєстрований і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якого: Україна, 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Виговського Івана, буд. 40.
  6. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
  7. Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.
  8. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів від Покупця на рахунок Продавця за Товари, доступними для придбання на Сайті. Платіжна система, яку використовує Продавець – https://www.liqpay.ua.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 
  2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на Сайті, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі. 
 1. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА
  1. Сайт містить об’єкти інтелектуальної власності (в т.ч. об’єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, тексти ексклюзивний дизайн виробів біжутерії та сувенірної продукції.
  2. Виключні права на використання вмісту Сайту (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать Продавцю.
  3. Користувач має право копіювати (завантажувати, скачувати) з Сайту матеріали, права на які належать Продавцю, тільки для особистого використання та за умови, що такі дії не мають самостійного економічного значення.
  4. Розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання на Продавця чи посилання на Сайт.
 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті через розділ «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі «Контакти». 
  2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
  3. При оформленні замовлення на Сайті, Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 
 • прізвище, ім’я Покупця; 
 • адреса для доставки Товару; 
 • електронна пошта Покупця;
 • контактний телефон Покупця.
 • ідентифікаційний код – для платників єдиного податку – юридичної особи або фізичної-особи підприємця (вказується в «Нотатках до замовлення»).
 1. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються на Сайті в розділі «Кошик».
 2. Якщо будь-якій із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару на Сайті.
 3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 
 4. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
  1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 
  2. він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, накладних та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. 
 1. ЦІНА, РОЗРАХУНКИ ТА ДОСТАВКА ТОВАРУ
  1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті. Всі ціни на Товари вказані на Сайті у гривнях. 
  2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 
  3. Вартість Товару, яка вказана на Сайті не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо службі доставки (перевізнику). Доставка виробів вартістю 2500 грн і більше оплачується за рахунок Продавця. 
  4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються наступними способами:
 • оплата на розрахунковий рахунок Продавця в банку;
 • накладений платіж в момент отримання товару у відділенні Нової пошти (служби доставки (перевізника)).
 1. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на банківський рахунок Продавця. 
 2. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).
 3. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Продавець зобов’язаний:
   1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 
   2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
  2. Продавець має право:
   1. Змінити/відкликати Оферту.
   2. Змінювати та доповнювати цей Договір без попереднього узгодження і без переукладання цього Договору із Покупцем, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на Сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Продавцем. Продавець рекомендує Покупцю регулярно перевіряти умови цього Договору на предмет їх змін та/ або доповнень.
   3. Надавати послуги самостійно або за допомогою третіх осіб.
  3. Покупець зобов’язується:
   1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на Сайті.
   2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 
 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
  2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1. Договору, чинним законодавством України. 
  3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. 
  4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 
  5. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (в т. ч. за бажанням Покупця виготовити Товар не стандартного розміру, характеристики, зовнішнього вигляду, комплектації та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів, кольору та типу обробки матеріалів, фурнітури виробу від Товарів, що вказані на Сайті. 
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 
  2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 
  3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 
  4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
  1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 
  2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
  3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 
  2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. 
  3. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ: 

ФОП Паславський А. О. 
Україна, 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Виговського Івана, 40.
п/р UA693052990000026009046237198
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
ІПН 3393803613
Платник єдиного податку, БЕЗ ПДВ
тел. 38 (096) 736-75-54